რუქები

სამხრეთ ამერიკის ფიზიკური რუკა

სამხრეთ ამერიკის ფიზიკური რუკა


Google Earth: მაღალი რეზოლუციის სატელიტური სურათები - მსოფლიო მასშტაბით დაფარვა - უფასო!

სამხრეთ ამერიკის ფიზიკური რუკა

ზემოთ მოყვანილი რუკა ცხადყოფს სამხრეთ ამერიკის კონტინენტის ფიზიკურ ლანდშაფტს. მნიშვნელოვანი მთიანი ადგილებია ბრაზილიის მაღალმთიანები, გვიანას მაღალმთიანები, სერრა დოის ირმაოსი და სერრა გრანდე. ყველაზე მთიანი მხარეა კონტინენტის დასავლეთ მხარეს. იქ ტოპოგრაფიაში დომინირებს ანდების მთები. სხვა მნიშვნელოვან დიაპაზონებს მოიცავს კორდილერა დე მერიდა, სანაპირო ზოლი, კორდილერა აღმოსავლური და კორდილერა ოკულტური.

სამხრეთ ამერიკის დიდ ტბებში შედის ვენასუელას ტბა მარაკაიბო და პერუს ტატიკაკას ტბა.