მეტი

Rockhound– ის სახელმძღვანელო

Rockhound– ის სახელმძღვანელო


გაცნობა ძირითადი გეოლოგიის, მინერალისა და წიაღისეული იდენტიფიკაციის, ფერადი ფოტოების, საველე მეთოდების და სხვა მრავალი საკითხების შესახებ. გადასინჯული, გაფართოვდა მეორე გამოცემა. ეს წიგნი 6 ”x 9” ანაბეჭდია, რომლის 304 გვერდია.

Rockhound– ის სახელმძღვანელოᲡარჩევი

შესავალი6
კლდეები და მინერალები მთელი ისტორიის განმავლობაში12
ძირითადი გეოლოგია24
მინერალური ფორმირება38
მინერალების დადგენა51
მინერალები Rockhound Might Encounter69
ფერადი ნიმუშის ფოტოები80
საველე მოგზაურობის დაგეგმვა101
რჩევები მინერალების მოსაძებნად სფეროში107
ინსტრუმენტების შეგროვება126
ზოგიერთი შეგროვების ტექნიკა135
ოქროს და სხვა მძიმე მინერალების პოვნა146
ნამარხი156
იურიდიული ასპექტები181
მომზადება, პრეზენტაცია და ჩვენება189
მინერალების მოჭრა და გაპრიალება200
სამკაულები ძვირფასი ქვებიდან და მინერალებიდან223
დანართი A: შემოთავაზებული ნიმუშის ეტიკეტები250
დანართი B: საყოველთაოდ აღიარებული მინერალების მახასიათებლები251
დანართი C: სამთავრობო უწყებები259
დანართი D: სამთო და მინერალური გამოსახულების მუზეუმები263
დანართი E: ზოგიერთი ვებგვერდი271
დანართი F: ტერმინები274
დანართი G: შემოთავაზებები შემდგომი კვლევისთვის287
ინდექსი294